ممکن است یک سؤال مطرح بشود و بنده از وقتی که پارچه به سر خود بستم با خود عهد کردم که آنچه حق می‌دانم را بگویم ولو به ضرر دوستم باشد. ممکن است بگویند: چرا شما بعضی از صحبت‌ها را در جلسات عمومی مطرح می‌کنید؟ اگر به یاد داشته باشید حتّی من یک شب بیان کردم و آن عزیزانی که می‌گفتند بحث سیاسی نکنید را توجیه کردم. سیاسی‌کاری که خیلی بد است که این‌جا میتینگ سیاسی یک جریان بشود، این بد است، شکّی در این نیست، این توهین به دستگاه سیّد الشّهداء علیه السّلام است. امّا بالاخره امام حسین علیه السّلام که برای تفریح نرفته بود، حضرت طی یک قیام شهید شد، مردم با حضرت بیعت کرده بودند، ۱۸ هزار نفر با او بیعت کرده بودند. بالاخره یک کاری که فعل اجتماعی انجام داده بود، در این حد بپذیرید که در کنار درس مذاکره، درس این‌که یک مقدار هم قیام کرده است را اگر می‌شود کمی یاد بگیریم!! البتّه اگر اشکال ندارد و بعضی‌ها ناراحت نمی‌شوند!