مرکز تخصصی مشاوره اسلامی استان تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع سطح ۳ دانش پژوه می پذیرد؛

منابع جهت آزمون
۱ –
کتاب روانشناسی رشد ـ جلد اول(سوسن سیف)؛

۲ –روانشناسی عمومی(حمزه گنجی)؛

۳ – انسان شناسی(محمود رجبی).

 

برای ثبت نام تا تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰  با شماره ی ۰۹۹۱۰۳۰۲۱۳۹ تماس حاصل نمایید.

 

نشانی: تهران، ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی(ره)