حجت الاسلام روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به این سؤال که اگر حکومت پهلوی هنوز بر جا بود، کشور در مسیر بسیاری از این پیشرفت‌های دست یافته شده قرار می‌گرفت، تحلیلی از نظام برنامه‌ریزی رژیم پهلوی ارائه دادند که مطابق با آن، معلوم می شود، تصور چنین پیشرفتی حتی در صورت بقای رژیم گذشته غیرممکن بوده است. ماهیت بدون برنامه رژیم گذشته، دخالت‌های دیکتاتور مآبانه شاه در اقتصاد و از هم گسیخته شدن توازن اقتصادی، نشان می‌دهد که رژیم سابق به چنین اهدافی دست نمی‌یافته است. شاهد اینکه سال‌های پایانی عمر پادشاهی در ایران، علی رغم زیاد شدن درآمد نفتی، سال‌های افول اقتصاد داخلی بوده است.

RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (1)

ایشان در بخش دیگری از این سخنرانی، اشاره داشتند جمهوری اسلامی با وجود مشکلات صدور نفت، جمعیت به سرعت رو به افزایش و تحمیل جنگ هشت ساله، به سرعت به تعالی اقتصادی نزدیک شد و آمار بانک جهانی نیز به صراحت این نکته را تأیید می‌کند.

RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (2)

حجت الاسلام حسینیان در جمع بندی نهایی بیان داشت: اکنون مهم‌ترین مشکل در تحقق اهداف انقلاب، اشرافیت و تجمل‌گرایی برخی مسئولین نظام است که تنها راه درمان آن، مطالبه عمومی در اصلاح آن است.

RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (3) RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (4) RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (5) RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (6) RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (7) RohAllahHoseyniyan-13971114-Thaqalain_IR (8)