با نهایت تأسف و تأثر، شهادت «سردار مهندس سید مصطفی مرتضوی» را تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

 

Marhoom Mortazavi-01-Thaqalain_IR

 

Marhoom Mortazavi-02-Thaqalain_IR