برای دریافت جزوه این جلسه به صورت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

 

Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR (1) Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR (2) Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR (3) Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR (4)