AxMatn-ThaqalainSite-230

 

«ابن تیمیه» پدر معنوی وهابیت در ادعائی دروغین  می گوید: 

از جمله بدعت های  شیعه این است که برای از بین بردن فضیلت« ابوبکر»  به دروغ این حدیث را به  علی بن ابی طالب نسبت می دهند؛ این در حالی است که بسیاری از جمله عالم برجسته « ابن حجر عسقلانی»  این روایت را با طرق مختلف صحیح دانسته و ادعای ابن تیمیه را تکذیب کرده اند.