بسم الله الرحمن الرحیم

طرق موثر در ایجاد وحدت بین فرزندان امت اسلام در این نهفته است که اولا:

امت این را بداند که قدرت آن در وحدت آن است و عزت آن در مودت و محبت عملی آن است.

اگر این را بداند باید در اسباب ایجاد آن وحدت تلاش کند.

و این وحدت با نشستن و آرزو کردن بوجود نمی آید بلکه با عمل جدی و جدیت بوجود خواهد آمد ، با نیت پاک و خالص بوجود خواهد آمد.

اولین چیزی که در امت باید متحقق شود این است که در راه خدای متعال اخلاص بورزد و نیت خود را آزاد کند و این یعنی متعبد به امر خدای متعال باشد آن جا که فرمود: و اعتصموا…

آن جا که فرمود : و لا تنازعوا…

آن جا که فرمود: تعاونوا علی البر و التقوی…

و بعد از فرمود: ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان…

امتی که به دنبال وحدت است آیا تعاون در برّ و تقوا می کند یا این که متاسفانه تعاون بر اثم و عدوان می کند؟!

امتی که راه وحدت را می پیماید باید که تمامی حجاب ها را از قلوب کنار بزند تا قلوب را به هم برساند و تعارف را کنار بگذارد و مراعات این و آن را نکند و خجالت نکشد از این که اگر حق را بگوید شاید از ظاهر شیک و دیبلوماتیک فاصله بگیرد.

ما شفافیت و صراحت می خواهیم همچنانکه مصالحه و فتح قلوب را خواهانیم.

چرا که وقتی  صراحت لهجه  داریم و شفاف هستیم راه وحدت را می گشاییم.

چراکه با شفافیت می توانیم دقیقا دست روی درد بگذاریم و مرحم برآن نهیم . همان درد و زخمی که بخاطر آن اختلاف پیدا کرده ایم .

و دوست دارم که بگویم به همه شما آقایان و خانم های محترم:

آنچه که امت بخاطر آن اختلاف کرده است مهم نیست و بزرگ نیست و می توانیم آن را جبران کنیم چراکه ما در اولیّات و کلیات و اصول ثابت و ارکان اتفاق نظر داریم.

پس آیا عاقلانه است که به خاطر امور ثانوی و فرعی و جزیی اختلاف کنیم  ؟! این همان چیزی است که باید در آن دقت نظر داشته باشیم .

ما دعوت به وحدت امت می کنیم و در نهایت باید کتاب خدا را حاکم قرار دهیم چراکه این همان کتابی است که

 عجایب آن کهنه نمی شود و خللی بر آن وارد نمی شود

 چراکه در آن خبر اولین و خبر آخرین است

 چراکه کتاب عظیمی است که خدای متعال انتخاب کرده تا بر سرور ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه  نازل فرماید.

و چون که اگر این قران را با آنچه که دارد نصب العین خویش قرار دهیم حتما راه خویش به سوی وحدت مطلوب را طی خواهیم کرد.