فهرست برخی کتب روانشناسی و تربیتی

 ادوارد.اسمیت و …؛ زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون، ترجمه محمود بهزاد و .. رشت، گپ، ۱۳۸۵٫

 براندن، ناتانیل، روان شناسی عزت نفس، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نخستین، ۱۳۷۹٫

 بنتلی، اوی، حالتهای آگاهی، ترجمه میر مجید خلخالی زاویه، مشهد: به نشر، ۱۳۸۲٫

 بونژه، ماریو و …، فلسفه روانشناسی و نقد آن، ترجمه محمد جواد زارعان و …، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۸۸٫

 بهرامی , هادی، آزمونهای روانی ، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵٫

 بهشتی، عفت السادات، مقاله «خودآگاهی» مرکز تحقیقات معلمان اصفهان، گروه روانشناسی،۱۳۸۵٫

 بهشتی، محمد و …، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، تهران : سمت، ۱۳۸۰٫

 پورافکاری، نصرت الله،فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی،تهران : فرهنگ معاصر، ۱۳۷۳٫

 پورحسین، رضا، روان شناسی خود، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۹٫

 تبیک، محمدتقی، ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای خودشناختی با طبقه بندی توانمندی های خوی در روان شناسی مثبت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۹

 تمیمی آمدی، عبدالواحدابن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم،قم:مرکزالابحاث و الدراسات الاسلامیه، ۱۴۲۰٫

 ثرندایک، رابرت ال، روان سنجی کاربردی، ترجمه حیدرعلی هومن، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۵٫

 جبعی العاملی، محمد بن حسین (شیخ بهایی)، مفتاح الفلاح، بیروت: دارالاضواء، ۱۴۰۲٫

 جهانی پور، یاسر، خودسازی از نگاه امام خمینی و جمعی از عرفا/  فصلنامه حضور ۱۳۸۴، شماره ۵۲

 چارلز اس. کارور ، نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵٫

 چارلز اس. کارور و … نظریه های شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵

حسن زاده آملی، حسن، عیون مسایل نفس و شرح آن، قم: بکا، ۱۳۸۹٫

  داودی، علیمراد «آراء یونانیان در باره جان و روان »، مجله دانشکده و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ۱۷، ش ۳ـ۴ .

 دانیلز، مایکل، خودشناسی با روش یونگ، ترجمه اسماعیل فصیح، تهران: اسونه، ۱۳۸۶٫

 دلاور، علی؛ احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، رشد، ۱۳۷۵٫

   رفیعی هنر، حمید، ساخت مقیاس خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۰٫         

. ساعتچی، محمود، آزمونهای روانشناختی، تهران: ویرایش، ۱۳۸۹٫

 واژه های روان شناسی و زمینه های وابسته، تهران: نشر جنگل،۱۳۹۰٫

سنت کلر، مایکل،درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود،ترجمه علیرضا طهماسب، تهران:  نشر نی،۱۳۸۶٫

 سیاسی، علی اکبر، ن‍ظری‍ه ه‍ای ش‍خ‍ص‍ی‍ت ی‍ا م‍ک‍ات‍ب روان ش‍ن‍اس‍ی، تهران: دانشگاه تهران ، ۱۳۷۰٫

 شجاعی،محمد صادق، دیدگاه های روانشناختی آیه الله مصباح یزدی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۶٫

 شفیع آبادی، عبدالله، مبانی روانشناسی رشد، تهران : چهر، ۱۳۷۹٫

 شکرکن، حسین و …، مکتبهای روانشناسی و نقد آن، ج۲، تهران: سمت، ۱۳۷۷٫

 شولتز،دوان پی و سیدنی الن (۲۰۱۰)، تاریخ روانشناسی نوین، ترجمه علی اکبر سیف و …، تهران: دوران، ۱۳۸۹٫

صدرالسادات، سیدجلال، راهنمای آسان تحلیل عاملی، تهران: سمت، ۱۳۸۰٫

غضنفری، فیروزه.مجله پژوهش زنان، شماره ۱و۲، ۱۳۸۵٫« رابطه مفهوم خود و سلامت روان در فرهنگ شرق و غرب»

  قربانی، نیما، واتسن پل. فرایندهای خودشناختی و نظام های پردازش خبر، فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال ۲،شماره ۵

 گروه مولفان، روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سمت، ۱۳۷۶٫

 گروه مولفان، فلسفه تعلیم و تربیت، ج۱، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴٫

 کارل، الکسیس، انسان موجودی ناشناخته، ترجمه عنایت الله شکیباپور، مولف، ۱۳۸۴٫

فتحعلی خانی، محمد و … آرای دانشمندان مسلمان درتعلیم و تربیت و مبانی آن.تهران : سمت. ۱۳۷۷ .

 فتحی آشتیانی، علی، بررسی تحولی تصور از خود، تهران : تربیت مدرس(پایان نامه دکتری)،۱۳۷۴٫

 فرزاد، ولی الله، «نکاتی چند درباره معیارهای مقیاس سازی دینی»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

 فری، مایکل، شناخت درمانگری گروهی، ترجمه مسعود جان بزرگی،  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸٫

 فیاضی، غلامرضا، علم النفس فلسفی، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۹٫

  گنجی، حمزه بهداشت روانی، تهران، ارسباران، ۱۳۷۶٫

 لارنس، ای. پروین، روان شناسی شخصیت، ترجمه پروین کدیور و محمدجواد جوادی، تهران، رسا، ۱۳۷۲

 سلیمانی امیری، عسکری فصلنامه نقد و نظر ، شماره ۳۱ ، خدا و معنای زندگی

 شولتز، دوان پی، شولتز سیدنی الن، نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی.تهران: ویرایش.۱۳۸۵٫

 مارنات، راهنمای سنجش روانی، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو، تهران: رشد، ۱۳۸۷٫

محسنی، نیک چهره، ادراک خود از کودکی تا بزرگسالی، تهران: بعثت، ۱۳۷۵٫

 محمدخانی، شهرام، مهارت خودآگاهی و همدلی: کتاب کار دانشجو، تهران: دانژه، ۱۳۸۵.

ملکیان، مصطفی، دین و بهداشت روان، مجله نقد و نظر، سال نهم، شماره ۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۸۳٫

مایر، جان، هوش هیجانی در زندگی روزمره، ترجمه اصغر نوری امامزاده و …، بی جا، ۱۳۸۴.

هومن، حیدرعلی؛ اندازه‌گیری روانی و تربیتی و فن تهیه تست، تهران، پارسا، ۱۳۷۴٫

 یونگ، کارل گوستاو، آیون، ترجمه پروین و فریدون فرامرزی، مشهد: به نشر،۱۳۸۳٫