اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در جامعه‌ای حکومت کند و مردم به او همراهی نکنند اینطور می‌شود… چقدر مظلومانه… وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدند، فرمودند: یا رسول الله! این امّتِ تو با من چه کرد! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن‌ها را نفرین کن! امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: خدایا! بدتر از من را بر این‌ها مسلّط کن… همه‌ی عالم بدتر از امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، پس این بدتر از من یعنی چه؟ یعنی من را از این‌ها بگیر. این نفرینِ امیرالمؤمنین علیه السلام است. فرمودند: خدایا! بدتر از من را بر این‌ها مسلّط کن. هر کسی جایِ امیرالمؤمنین علیه السلام بیاید می‌شود بدتر از امیرالمؤمنین علیه السلام دیگر، نفرمودند: خدایا یک رذلِ پست را بر این‌ها مسلّط کن، «امام أبُ الشَّفیق» دلِ او نیامد، فرمودند: خدایا بدتر از من را… یعنی من را از این‌ها بگیر، بهتر از این‌ها را هم نصیبِ من کن! از دستِ آن‌ها خسته شده‌ام…