AxMatn-ThaqalainSite-504

 

روزی مروان مردی را دید که صورت بر قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته است. مروان گردن او را گرفت و گفت: می دانی چه می کنی؟…آن مرد که «ابو ایوب انصاری» صحابی پیامبر اکرم بود، گفت: بله به دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده ام، نه دیدار سنگ. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود:«زمانی که نا اهلان عهده دار امور دینی شوند، باید برحال دین گریست».

پ ن۱: «حاکم نیشابوری» و «ذهبی» سلفی برجسته سند این روایت را صحیح می دانند.

پ ن۲: «علامه امینی» می فرماید: این حدیث و ماجراهای آن گویای این است که منع توسل به قبور پاکان دین، از بدعت های امویان بوده است.