وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه بخواهند سیاستگذاری کنند، اگر بخواهند ساختارهای بودجه را ببندند، اگر بخواهند برنامه‌ای برای بیت المال بنویسند که چگونه خرج کنند، سیاست باید بر اساسِ عدل باشد. حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه به مالک اشتر رحمه الله تعالی علیه فرمودند: باید محبوب‌ترین چیز برای تو آن رفتار و سیاستی باشد که بیشترین عدالت در آن است. یعنی اصلاً نه اینکه من تنها بطورِ شخصی عدالت‌محور هستم بلکه سیاستِ راهبردیِ من هم «عدالت» است.

 

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه به «محمد بن ابی بکر» که پسرخوانده‌ی حضرت بودند نامه نوشتند: «آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظَهِ وَ النَّظْرَهِ»[۱] تو حتّی در نگاه کردن به مردم حاکم هستی، در حدّ گوشه چشم نگاه کردن به مردم باید مساوات را رعایت کنی. اینکه می‌گویند حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه عدالت‌محور هستند نه اینکه فقط در تقسیم غنائم و در دادگاه اینطور باشند، حضرت می‌فرمایند: حتّی وقتی در حالِ سخنرانی برای مردم هستی فقط به یک طرف نگاه نکن، تو حاکم هستی و برای همه هستی، وقتِ تو برای همه است، بودجه‌ی بیت المال برای همه است، توانِ اجراییِ تو برای همه است؛ یعنی سیاستِ حضرت بر اساسِ عدلِ محض است.


[۱] نهج البلاغه، نامه ۴۶