AxMatn-08 VIP-ThaqalainSite

 

مفسر و فقیه بزر گ بغداد و صاحب تفسیر مشهور «روح المعانی» درباره ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه  می گوید:

«ولادت علی علیه السلام در خانه خدا امری مشهور و شهره آفاق است که شیعه و سنی نقل کرده اند». سپس در عبارتی شگفت می گوید:

«جز او کسی مشهور نیست که در کعبه به دنیا آمده باشد و شایسته نیز چنین است که امام امامان در قبله مؤمنان پا به عرصه وجود بگذارد، پاک و منزه است خدایی که هر چیز را در جای مناسب خود قرار داد».