تا این جا بحث قهر حضرت زهرا را بررسی کردیم . حضرت زهرا سلام الله علیها قهر کرد، با خلیفه حرف نزد تا از دنیا رفت و اجازه نداد تا جناب خلیفه در تشیع جنازه اش شرکت کند . اما علی علیه السلام هم با خلیفه اول بیعت نکرد. حالا مفاد این متن چه بود؟ زهرای مرضیه آمدند گفتند میراث پدرم را بده خلیفه اول هم فرمودند که پیامبران ارث باقی نمی گذارند. من چند سوال می کنم.

سوال اول؛ مگر در همین کتاب صحیح بخاری در ماجرای حدیث روز پنجشنبه از جناب خلیفه دوم نداریم که حسبنا کتاب الله ؟ نظریه حسبنا کتاب الله چند روز دوام داشت؟ سه روز .

پنجشنبه پیامبر حرف نزند ولی دوشنبه شما از قول پیامبر روایت نقل می کنید.

سوال دوم؛ خلیفه فرمود که پیامبر فرموده ما انبیاء ارث نمی گذاریم هرچه بماند برای بیت المال است. پس چرا عثمان میراث فاطمه ، فدک را به مروان بخشید؟

آیا خلیفه اول نفرموده در این کتاب بخاری أرقبوا محمدا فی أهل بیته یعنی با تکریم اهل بیت رسول خدا ، حرمت پیامبر را نگه دارید؟ واقعا فاطمه سلام الله علیها به اندازه مروان ارزش نداشت که شما نگذارید او خشمگین شود؟ کسی که من أغضبها أغضبنی است و خشم او خشم رسول خدا را در پی دارد ؟

سوال سوم ؛ یا زهرای مرضیه این کلام خلیفه اول از پیامبر را قبلا شنیده بود یا نشنیده بود. این را در جلسه بعد ان شاء الله با هم بررسی می کنیم .