AxMatn-ThaqalainSite-687

 

در صحیح بخاری از«ابن عباس» روایت شده است: «بدترین مصیبت ما مصیبت روز پنجشنبه است». سپس به شدت گریست به گونه ای که  محاسنش از شدت گریه خیس شد؛ و آنگاه چنین گفت:

[دلیل] گریه شدید من این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز آخر حیاتشان فرمود: برایم کتابی بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید، پس میان اصحاب نزاع شد و سزاوار نبود در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزاع کنند.