طلبه ها مشغول کارند!

گروهی از طلاب جهادی حوزه علمیه امام خمینی(ره) ۲ واقع در منطقه اُزگل تهران، از ساعات اولیه در مناطق زلزله زده هرمزگان حاضر شده و به خدمت رسانی مشغول شدند.

OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (31) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (30) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (29) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (28) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (27)

با توجه به این که در حوادث طبیعی ساعات اولیه بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار است مثل همیشه گروهی از طلاب جهادگر حوزه علمیه امام خمینی(ره) ۲ در فاصله کمتر از ۲۴ساعت از وقوع زلزله در هرمزگان آماده شدند تا با حضور در روز اول و ساعات ابتدایی از اولین گروه های جهادی حاضر در صحنه باشند و ضمن کمک رسانی در موضوع اسکان مردم و آوار برداری و… در کنار نیروهای امدادی به  با برپایی ایستگاه صلواتی و انجام مختصر فعالیت های فرهنگی و روحیه بخش به تسکین آلام زلزله زدگان بپردازند.

OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (26) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (25) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (24) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (23) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (22)

ایستگاه صلواتی طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) ۲ از همان ساعات ابتدایی به توزیع غذای گرم و میان وعده به مردم عزیز و شریف آسیب دیده از خسارات زلزله مشغول شد و در ضمن کار تعمیر وسایل خانگی را نیز با حضور یک استادکار جهادی انجام می دهند.

OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (13) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (12) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (11) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (10) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (9)

این گروه با آوار برداری از خانه قرآن شهرستان فین و چند مسجد، تخریب دیوارهای درحال ریزش منازل مسکونی و کمک به انتقال مصالح ساختمانی جهت بازسازی منازل، برپایی چادرهای اسکان موقت، کمک به گروه های آماری جهت توزیع عادلانه امکانات و خدمات و… مشغول به خدمت رسانی به هموطنان عزیز هستند.

OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (21) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (20) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (19) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (18) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (17) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (16)

اعضای این گروه جهادی متشکل از مدیر این حوزه علمیه و بخشی از کادر، به همراه اکثر طلاب پایه اول (با متوسط سن کمتر از ۱۶سال) است و در منطقه فین بندرعباس که متاسفانه ۷۰ درصد منازل مسکونی آن تخریب و غیر قابل سکونت شده است و از آسیب دیده ترین نقاط استان به شمار می رود مشغول فعالیت های جهادی هستند. لازم به ذکر است برنامه درسی و علمی این طلاب در فرصت های استراحت بین کار برقرار بوده و با نظارت مدیر محترم مباحثه طلاب در ساعات مقرر برگزار می گردد.

OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (1) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (15) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (14) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (8) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (7) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (6) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (5) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (4) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (3) OrdooJahadi Zelzeleh Hormozgan-Aban 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR (2)