تاریخ حرکت: ۲۵اسفند سال۹۶
تاریخ بازگشت: ۳فروردین سال۹۷
با همکاری بسیج مساجد و محلات ناحیه مقاومت امیرالمومنین(ع)

مقصد سفر: استان کرمانشاه منطقه سرپل‌ذهاب(روستای کوئیک نامدار)

تعداد نفرات شرکت کننده در اردو:  ۳۰نفر نیروی عادی و تعداد ۷نفر استاد کار (بنا، لوله کش، تاسیساتی و …)

عرصه‌ی فعالیت
۱ – ساخت سرویس دستشویی و حمام
۲ – کار فرهنگی با کودکان روستا

طی این اردو
۲ سرویس دستشویی، حمام کاملا ساخته شد
۳ سرویس دستشویی، حمام دیوار کشی شد
۲ سرویس دستشویی، حمام تا مرحله سقف جلو رفت
۳ سرویس دستشویی، حمام سقف زده شد

و فعالیت هایی هم در محل اسکان نیروها(مدرسه‌ای در روستای سرابله) انجام شد از جمله فعالیت ها:
۱ – تعمیر کامل سرویس های بهداشتی مدرسه
۲ – ساخت حمام در مدرسه
۳ – نصب روشنایی برای حیاط مدرسه
۴ – جابه‌جایی سیستم گرمایشی کلاس ها

خداروشکر ارتباط خوبی با اهالی روستا گرفته شده و جای کار در آنجا بیشتر شد.

امید داریم پس از جمع آوری کمک های سازمانی و مردمی مجددا به منطقه برگردیم و تا بازسازی کامل در کنار مردم عزیز کرمانشاه باشیم.

Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (1)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (3) Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (4)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (7) Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (8)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (12) Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (13)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (17)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (15)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (10)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (6) Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (5)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (2)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (14)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (16)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (9)Noroze1397-OrdooKermanshah-Thaqalain_IR (11)