AxMatn-ThaqalainSite-691

 

آیا می دانید «مروان بن حکم» که از رجال و راویان مورد وثوق بخاری است و محدثین بزرگ وهابیت همانند «شعیب ارنؤوط» روایات او را صحیح می دانند، به «اسامه بن زید»  صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بخاطر نماز خواندن کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فحش داد و «اسامه»  به او گفت  از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: «خداوند از بد زبان فحاش بیزار است». و من گواهی می دهم که تو انسان بدزبان و ناسزاگویی هستی!

پ ن: «شعیب ارنؤوط»  سلفی نام آشنا سند این روایت را معتبر می داند.