حضرت وصیّت‌هایی فرمودند، یکی از آن وصیّت‌ها که فرمودند: حسن جان! به تو، به همه‌ی فرزندانم و هر کسی که نوشته و متن به او رسید، (یعنی امروز به ما) چند چیز را به همه وصیّت می‌کنم، یکی از آن‌ها برای این روزگار است، فرمود: «الله الله فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ»، اجازه ندهید غذای یتیم‌ها وقتی یتیم شدند تغییر کند، این‌ها در یک خانواده‌ای بودند، حُرمتی داشتند، یک اتّفاقی برای آن‌ها افتاده است، حادثه‌ای دیده‌اند، سیل، زلزله، اتّفاق، تصادف، بیماری، وقتی دیگر این بچّه مشکلِ مهرِ پدر یا مادر را پیدا کرد نباید سطحِ غذای او تغییر کند… این وصیّتِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه به همه‌ی ماست، و ان شاء الله در این شرایط که کار برای خیلی از مردمِ ما سخت شده است ما به این وصیّتِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه عمل کنیم.