ثقلین
01-Tahrif-ThaqalainSite-TasvirShakhes01

وجوب تحریف

اسناد تحریف و خیانتِ علمی در منابع عامه

 «ذهبی» عالم برجسته اهل سنت در مورد وجوب کتمان و از بین بردن اسناد «اختلاف بین اصحاب» با صراحت در کتاب سیر اعلام النبلاء ج ...

01-AghayedeWahabiyat-ThaqalainSite TasvirShakhes

عدم تحمل فضائل علی علیه السلام

افکار و عقاید وهابیت

 یکـی از نکـات تأسـف برانگیـز در نوشتـه‌هـای وهابیـت، عدم تحمل فضائـل امیرالمؤمنیـن علیه السلام است، به گونـه ای که به صورت شگفت آوری از پذیرش ...

TasvirShakhes91

۸۰ سال مناجات خدا با معاویه!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 479 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-26

آموزش دین از قاتل امام حسین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 196 کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-25

یک بام و دو هوا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 20 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-24

فحاشی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 9 ص 267 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-23

ولادت امیرالمومنین درون کعبه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 22 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-22

مدح علی علیه السلام از زبان نواده خلیفه دوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 22 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-21

گناه کبیره محدث بزرگ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 8 ص 349 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-20

وهابیان و صحیح دانستن حدیثی علیه خود

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 2 ص 283 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-19

شلاق برای روزه ماه رجب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 8 ص 81 کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-18

اعتراف علیه معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-17

ارثیه پدری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 196 کتاب شریف الغدیر ، چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-16

شجره ملعونه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 8 ص 349 کتاب شریف الغدیر ...

صفحه 53 از 57« بعدی...102030...5152535455...قبلی »