ثقلین
TasvirShakhesFatemiNia-13940430-Sahifeh18

جلسه ی هجدهم سیری در صحیفه سجادیه

سی ام تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940411-Sahifeh17

جلسه ی هفدهم سیری در صحیفه سجادیه

یازدهم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940410-Sahifeh16

جلسه ی شانزدهم سیری در صحیفه سجادیه

دهم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940409-Sahifeh15

جلسه ی پانزدهم سیری در صحیفه سجادیه

نهم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes94-04-08-FatemiNia

جلسه ی چهاردهم سیری در صحیفه سجادیه

هشتم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes94-04-07-FatemiNia

جلسه ی سیزدهم سیری در صحیفه سجادیه

هفتم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes94-04-06-FatemiNia

جلسه ی دوازدهم سیری در صحیفه سجادیه

ششم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940405-Sahifeh11

جلسه ی یازدهم سیری در صحیفه سجادیه

پنجم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940404-Sahifeh10

جلسه ی دهم سیری در صحیفه سجادیه

چهارم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940403-Sahifeh09

جلسه ی نهم سیری در صحیفه سجادیه

سوم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940402-Sahifeh08

جلسه ی هشتم سیری در صحیفه سجادیه

دوم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNia-13940401-Sahifeh07

جلسه ی هفتم سیری در صحیفه سجادیه

یکم تیرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes13940331FatemiNia

جلسه ی ششم سیری در صحیفه سجادیه

سی و یکم خردادماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesFatemiNiaRamezan

در محضر صحیفه سجادیه

شب پنجم لغایت شب پانزدهم ماه مبارک رمضان

طبق سنوات گذشته از شب پنجم ماه مبارک رمضان، جلسات سیری در صحیفه ی سجادیه توسط حضرت استاد فاطمی نیا برگزار می گردد. شبها ساعت 22:30 ...

صفحه 7 از 8« بعدی...45678