ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13960309-MarefatShenasi-3-ThaqalainSite

جلسه اول تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 09 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960308-MarefatShenasi-2-ThaqalainSite

دومین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 08 خرداد 96 / جلسه مسلسل 64
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960307-MarefatShenasi-20-ThaqalainSite

اولین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 07 خرداد 96 / جلسه مسلسل 63
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-1000-400-Fayazi96

ادامه سلسله مباحث معرفت شناسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ رمضان 1396

حوزه علمیه امام خمینی (ره) برای پنجمین سال متوالی، ادامه ی سلسله جلسات معرفت شناسی حضرت استاد فیاضی، روزهای شنبه تا چهارشنبه ماه مبارک رمضان ...

TasvirShakhes-Fayyazi-13950415-MarefatShenasi-19-ThaqalainSite

نوزدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 15 تیر 95 / جلسه مسلسل 62
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950414-MarefatShenasi-18-ThaqalainSite

هجدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 14 تیر 95 / جلسه مسلسل 61
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950413-MarefatShenasi-17-ThaqalainSite

هفدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 13 تیر 95 / جلسه مسلسل 60
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950413-MarefatShenasi-16-ThaqalainSite

شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 13 تیر 95 / جلسه مسلسل 59
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950409-MarefatShenasi-15-ThaqalainSite

پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 09 تیر 95 / جلسه مسلسل 58
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950408-MarefatShenasi-14-ThaqalainSite

چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 08 تیر 95 / جلسه مسلسل 57
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950406-MarefatShenasi-13-ThaqalainSite

سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 06 تیر 95 / جلسه مسلسل 56
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950405-MarefatShenasi-11-ThaqalainSite

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 05 تیر 95 / جلسه مسلسل 55
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950402-MarefatShenasi-11-ThaqalainSite

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 02 تیر 95 / جلسه مسلسل 54
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950401-MarefatShenasi-10-ThaqalainSite

دهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 01 تیر 95 / جلسه مسلسل 53
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 12« بعدی...23456...10...قبلی »