ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13950331-MarefatShenasi-09-ThaqalainSite

نهمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950330-MarefatShenasi-08-ThaqalainSite

هشتمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 30 خرداد 95 / جلسه مسلسل 52
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950329-MarefatShenasi-07-ThaqalainSite

هفتمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 29 خرداد 95 / جلسه مسلسل 51
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950326-MarefatShenasi-06-ThaqalainSite

ششمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 26 خرداد 95 / جلسه مسلسل 50
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950325-MarefatShenasi-05-ThaqalainSite

پنجمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 25 خرداد 95 / جلسه مسلسل 49
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950324-MarefatShenasi-04-ThaqalainSite

چهارمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 24 خرداد 95 / جلسه مسلسل 48
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950323-MarefatShenasi-03-ThaqalainSite

سومین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 23 خرداد 95 / جلسه مسلسل 47
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950322-MarefatShenasi-02-ThaqalainSite

دومین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 22 خرداد 95 / جلسه مسلسل 46
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950319-MarefatShenasi-01-ThaqalainSite

اولین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 19 خرداد 95 / جلسه مسلسل 45
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesOsouleKafi

شرح اصول کافی – ۲۶

حضرت استاد فیاضی؛ 26 / 04 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesOsouleKafi

شرح اصول کافی – ۲۵

حضرت استاد فیاضی؛ 25 / 04 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesOsouleKafi

شرح اصول کافی – ۲۴

حضرت استاد فیاضی؛ 24 / 04 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesOsouleKafi

شرح اصول کافی – ۲۳

حضرت استاد فیاضی؛ 23 / 04 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesOsouleKafi

شرح اصول کافی – ۲۱

حضرت استاد فیاضی؛ 21 / 04 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 12« بعدی...34567...10...قبلی »