انتقالی

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    در فرمت JPG و حداکثر 2 مگابایت باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    در فرمت JPG و حداکثر 2 مگابایت باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    در فرمت JPG و حداکثر 2 مگابایت باشد.