ثقلین
Previous Frame Next Frame
آموزش مهارت های پژوهشی ـ جلسه چهارم
دکتر محمّد کریمی؛ 14 آذر 1401
دکتر محمّد کریمی؛ 14 آذر 1401
پذیرش مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
جشن میلاد انوار کربلا(علیهم السلام)
آیت الله صدیقی؛ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
آیت الله صدیقی؛ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱