ثبت نام

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    تصویر مدرک دیپلم باید در فرمت JPG و حداکثر 2 مگابایت باشد
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    تصویر صفحه اول شناسنامه باید در فرمت JPG و حداکثر 2 مگابایت باشد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

01-SabteNam-Thaqalain.irB-SabteNam-01-Thaqalain.irB-SabteNam-02