ثقلین
01-EslameOmavi-ThaqalainSite-TasvirShakhes02

خلیفه نمی دانست برترین زن دنیا و آخرت کیست؟

چند سوال از اسلام اموی

  بخاری که معمولا نسبت به فضائل اهل بیت علیهم السّلام با امساک روایت نقل می‌کند، دو بار روایت «فاطمَهُ سَیِدَه النِّساءِ اَهل الجَنَّه» را نقل ...

01-EslameOmavi-ThaqalainSite-TasvirShakhes01

خلیفه مسلمین جایگاه حضرت زهرا را فراموش کرد؟

چند سوال از اسلام اموی

  در روایتی از رسول خدا آمده است: از بین زنهای عالم چهار زن از همه برترند، آن‌ها چه کسانی هستند؟ آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه شعیب ...