ثقلین
TasvirShakhes-Shakerin-13971220-Pasokh Gouei Be Shobahat-02-Thaqalain_IR

کارگاه «درآمدی بر شیوه پاسخ گویی به شبهات دینی» ـ جلسه دوم

حجت الاسلام شاکرین؛ 20 اسفند 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shakerin-13971220-Pasokh Gouei Be Shobahat-01-Thaqalain_IR

کارگاه «درآمدی بر شیوه پاسخ گویی به شبهات دینی» ـ جلسه اول

حجت الاسلام شاکرین؛ 20 اسفند 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Eslami-13971104-Thaqalain_IR

بایسته ها و روش های پژوهش

حجت الاسلام رضا اسلامی؛ 04 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ramezani-13971104-Thaqalain_IR

بیانات «حضرت استاد رمضانی»

حجت الاسلام رمضانی؛ 04 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Pahlevani-13971104-Thaqalain_IR

معرفی سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مهندس پهلوانی؛ 04 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13971104-Thaqalain_IR

ضرورت و جایگاه علم اصول در اجتهاد

حجت الاسلام عصاری؛ 04 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rahnama-13971103-Osool-Thaqalain_IR

جایگاه علم اصول در اجتهاد

حجت الاسلام رهنما؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ghafari-13971103-Lomeh-Thaqalain_IR

اهداف خواندن شرح لمعه

حجت الاسلام غفاری؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AlHosseini-13971103-Noor-Thaqalain_IR

کارگاه آموزش نرم افزار جامع علم اصول

حجت الاسلام الحسینی؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rahmani-13971103-Noor-Thaqalain_IR

معرفی اجمالی نرم افزار های مؤسسه نور

جناب آقای رحمانی؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniKamalAbadi-13971103-Thaqalain_IR

نقش ادبیات در فرآیند اجتهاد

حجت الاسلام حسینی کمال آبادی؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Bahari-13971103-Feghh-Thaqalain_IR

فقه و نیازهای اقتصادی جامعه بعد از انقلاب

حجت الاسلام بهاری؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Talebi-13971103-Feghh-Thaqalain_IR

تحول در ساختار علم فقه در نگاه مرحوم شهید ثانی

حجت الاسلام طالبی؛ 03 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13971102-AmadegihayeLazemBarayeEzdevaj-Thaqalain_IR

نشست «آمادگی های لازم برای ازدواج»

استاد جانباز؛ 02 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212