ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام محسنی؛ 07 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 30 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010825-Rasael-Esteshab-Jalase-32-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی و دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 25 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010824-Rasael-Esteshab-Jalase-31-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی و یکم

حجت الاسلام محسنی؛ 24 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 23 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010823-Rasael-Esteshab-Jalase-30-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی ام

حجت الاسلام محسنی؛ 23 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010818-Rasael-Esteshab-Jalase-29-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010817-Rasael-Esteshab-Jalase-28-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 17 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 16 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010815-Rasael-Esteshab-Jalase-27-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 15 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010811-Rasael-Esteshab-Jalase-26-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010810-Rasael-Esteshab-Jalase-25-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه دهم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010809-Rasael-Esteshab-Jalase-24-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2012345...1020...قبلی »