ثقلین
TasvirShakhes-AndisheNazari-07

قسمت هفتم – جایگاه عقل در فهم دین

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.جایگاه عقل در استنباط حکماز بحث سنّت که بگذریم، به بحث عقل می‌رسیم، یکی از منابع دینی ...

TasvirShakhes-AndisheNazari-06

قسمت ششم – فهم دین

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.فهم دینبحث ما این جلسه در مورد فهم دین است، جلسات قبل ما در مورد منابع دین ...

TasvirShakhes-AndisheNazari-05

قسمت پنجم – اعتبار منابع دین

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِمروری بر مباحث گذشتهدر ادامه‌ی بحث منابع گفتیم اگر ما بخواهیم معارف دین را ...

TasvirShakhes-AndisheNazari-04

قسمت چهارم – منابع شناخت دین

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.شناخت دین بحث بعدی که ما باید وارد آن بشویم بحث شناخت دین است. خوب حالا ما ...

TasvirShakhes-AndisheNazari-03

قسمت سوم – نقش دین در سلامت شخصیت انسان

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»مقایسه‌ی اندیشه‌ی دینی و اندیشه‌ی نوین غربی اوّل ترم بحثی را شروع کردیم و ...

TasvirShakhes-AndisheNazari-02

قسمت دوم – مبانی معرفتی اندیشه دینی

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید. مقایسه بین مبانی اندیشه لیبرالیسم با مبانی دینی گفتیم پایه‌های معرفتی و مبانی معرفتی لیبرالیزم نظریه تجربه‌گرایی ...

TasvirShakhes-AndisheNazari01

قسمت اول- اندیشه نوین غربی

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید. مقایسه بین مبانی اندیشه لیبرالیسم با مبانی دینی گفتیم پایه‌های معرفتی و مبانی معرفتی لیبرالیزم نظریه تجربه‌گرایی ...

TasvirShakhes-AndisheNazari00

مقدمه اندیشه ی نظری اسلام

حضرت استاد صدر حسینی؛ درس های اندیشه ی نظری اسلام (دانشگاه تهران)

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید. قسمت اول:در این قسمت با نگاهی به تاریخ اندیشه نوین غربی پس از رنسانس، مروری گذرا به ...