ثقلین
TasvirShakhes-Sadr13941012

قبول شهادت زنان در اموری که اطلاع مردان از آنها مشکل است.

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 26 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

آیا شهادت زنان بر «رضاع» معتبر است؟ قسمت ۲

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 26 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

آیا شهادت زنان بر «رضاع» معتبر است؟ قسمت ۱

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 23 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

اثبات دیه با شهادت زنان

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 19 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

عدم اثبات قصاص با شهادت زنان

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 16 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr13941012

شهادت زنان در نکاح

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 15 / 10 / 1394

درس خارج فقه حضرت استاد صدر حسینی؛ کتاب شهادات با موضوع «شهادت زنان در نکاح» روز سه شنبه مورخ 15 / 10 / 1394 از ...

TasvirShakhes-Sadr13941012

آیا شهادت زنان در همه حقوق مالی پذیرفته است یا اختصاص به «دِیْن» دارد؟

حضرت استاد صدر حسینی، کتاب شهادات؛ 12 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...