ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13990217-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و چهارم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 17 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990211-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و سوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 11 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990211-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و سوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 11 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990210-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و دوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 10 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990210-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و دوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 10 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990204-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و یکم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 04 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990204-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و یکم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 04 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990203-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیستم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 03 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990203-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیستم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 03 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990127-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و نوزدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 27 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990127-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و نوزدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 27 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991108-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 08 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981228-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هجدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 28 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981228-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هجدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 28 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 28« بعدی...89101112...20...قبلی »