مشروح کلاس ها:

۱ – «کلاس مقدماتی الف» مدرس: استاد هادی الوندی  همه روزه از ساعت ۱۴ الی ۱۵

۲ – «کلاس مقدماتی ب» مدرس: استاد هادی الوندی همه روزه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۳ – «کلاس متوسطه» مدرس: استاد هادی الوندی همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۱۷

۴ – «کلاس تخصصی سمعی بصری» مدرس: استاد علی قورچیان روزهای یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰

۵ – «جلسه ندوه» که همان نشست گفتگو محور با حضور اساتید است دوشنبه ها از ساعت ۱۸:۴۵ الی ۱۹:۴۵