مشروح کلاس ها:

۱ – «کلاس مقدماتی الف» مدرس: استاد هادی الوندی    همه روزه از ساعت ۱۳ الی ۱۴

۲ – «کلاس مقدماتی ب» مدرس: استاد هادی الوندی همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵

۳ – «کلاس متوسطه» مدرس: استاد هادی الوندی همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۱۷

۴ – «کلاس تخصصی سمعی بصری» مدرس: استاد هادی الوندی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳

۵ – «کلاس آشنایی با اصطلاحات سیاسی» مدرس: استاد علی قورچیان یکشنبه ها