AxMatn-ThaqalainSite (109)

 

یکی از تندروترین عالمان مورد علاقه ابن تیمیه، « ابن حزم» است، که علامه امینی معتقد است برای پاسخ به اباطیل او باید کتابی مفصل نوشت!

در روایتی صحیح السند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:

« قاتل عمار قطعا  اهل آتش است».

اما « ابن حزم» می‌گوید: « قاتل عمار(ابوالغادیه) با اجتهاد خویش او را کشت» و این جمله را از این‌ رو می‌ گوید که گرچه اجتهادش خطا بود ولی طبق قاعده اجر و ثواب هم برده است.