AxMatn-ThaqalainSite-645

 

«ذهبی» عالم شهیر اهل سنت ضمن عدم رعایت اصول علمی و ضوابط امانت داری در نگارش شرح حال افراد، از تعبیرات و کلماتی سخیف و به دور از اخلاق اسلامی در معرفی راویان استفاده می کند؛ به عنوان مثال او «عبدالوهاب  بن موسـی» را حیـوان دروغگـو خطاب می کنـد.