بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش اردوی علمی آموزشی مکالمه عربی قم مقدس پاییز ۹۸

زمان اردو: چهارشنبه ۰۹/۱۳/ ۹۸  الی  ۰۹/۱۵/ ۹۸

پیرو اعلام برنامه سالیانه مرکز زبان حوزه علمیه امام خمینی(ره) مبنی بر اجرای  اردوهای فصلی، اردوی آموزشی فصل اول موعد پاییز به ظرفیت ۳۰ نفر برگزار گردید.

این اردو در دو سطح مبتدی و متوسط و با حضور برخی متخرجین برگزار شده و از محضر اساتید برتر مکالمه در سطح کشور بهره برده شد.

در حین اجرای اردو در ساعات مشخصی طلاب محترم از فضای معنوی و نورانی و پرفیض حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران در قالب زیارت ، دعای کمیل ، دعای ندبه و…  کمال استفاده را بردند.

 

برای مشاهده و دریافت گزارش این اردو به صورت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

 

کارگاه های مذکور به شرح ذیل برگزار گردید:

۱ کارگاه انگیزشی و تبیینی کارکرد  «مکالمه تا کجا؟ فرصت های پیش رو» : جهت گروه متوسط ومبتدی( توسط استاد یحیایی ازاساتید رده اول مکالمه قم)

MokalemeArabi-Ordoo Qom-Azar Mah 1389-Thaqalain_IR (2)

 

۲ کارگاه آشنایی با اصول ترجمه و مبادی آن: جهت گروه متوسط (توسط استاد یحیایی ازاساتیدرده اول مکالمه)

MokalemeArabi-Ordoo Qom-Azar Mah 1389-Thaqalain_IR (5)

 

 

3 کارگاه آشنایی بااصول نویسندگی و مبادی آن:گروه متوسطین(توسط استاد یحیایی ازاساتیدرده اول مکالمه قم)

MokalemeArabi-Ordoo Qom-Azar Mah 1389-Thaqalain_IR (3)

 

 

4 کارگاه اعداد: جهت گروه مبتدی توسط استاد خرقانی( استادو مسئول سابق مرکززبان مدرسه معصومیه)

MokalemeArabi-Ordoo Qom-Azar Mah 1389-Thaqalain_IR (4)

 

 

5 کارگاه بایسته های زبان آموزی وروشهای آموزشی ولوازم آن:گروه مبتدی توسط استاد خرقانی( استادو مسئول سابق مرکز زبان مدرسه معصومیه)

MokalemeArabi-Ordoo Qom-Azar Mah 1389-Thaqalain_IR (1)

 

 

6 جلسه گفتگو محور عربی گروه مبتدی توسط استادخرقانی (استاد ومسئول سابق مرکززبان مدرسه معصومیه)                                                        

 

7 جلسه حوار مفتوح به عربی : گروه متوسطین (توسط استاد یحیایی ازاساتیدرده اول مکالمه قم)