PazireshMarakezeFeghhi1400-Thaqalain_IR

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی مرکز فقهی عالم آل محمد علیهم السلام

مقدمه

خداوند متعال هدف آفرینش انسان را عبودیت خود معرفی فرموده و راه تحقق آن را سرسپردگی نسبت به اوامر و نواهی حق دانسته است. گام اول در مسیر بندگی حقتعالی شناخت شریعت و احکام الهی و سلوک انسان بر اساس آن است.

با توجه به توسعه روز افزون موضوعات و به تبع آن مسائلی که انسان معتقد به رعایت حق الطاعه در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی، نیازمند فهم و دریافت حکم آن است و از سوی دیگر تشکیل نظام اسلامی و گستره مسائل پیش روی حکومتداری الهی، یکی از الزامات بدیهی حوزه ایجاد بستر مناسب جهت تربیت طلاب آشنا با شیوههای صحیح اجتهاد بر مبنای فقه جواهری است؛ شیوه ای که ابتنای آن بر روش قویم و مستحکم فقه اهل بیت علیهم السلام استوار گشته است.

حوزه تهران که میراثدار گنجینه ارزشمند حکمت و فقاهت و خاستگاه عالمان برجسته در ادوار و اعصار گذشته بوده و اکنون پایگاه تربیت عالمان دین در ام القرای نظام اسلامی است، با توجه به حضور آن در عمق میدان شکلگیری مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، ظرفیت بیبدیلی برای درک دقیق مسائل و موضوعات علمی در حوزه دین دارد، از این رو میتواند در عرصه تولید علم و نظریه پردازی ناظر به واقعیت عینی جامعه، بخش معظمی از نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه دین و معارف حقه آن را پاسخ گوید.  

حوزه علمیه امام خمینی قدس سره  تهران در سال ۱۳۸۲ توسط آیت الله صدیقی دامت برکاته و در پی  توصیههای متعدد بزرگان راهاندازی شد و طولی نکشید که با عنایات حضرت حق، در شمار حوزه های موفق تهران قرار گرفت و در عرصههای مختلف علمی و پژوهشی درخشید.

با توجه به تصمیم شورای عالی تهران مبنی بر مهندسی علمی تخصصی حوزه های استان تهران و تمرکزبخشی مدارس در موضوعات تخصصی مشخص و متناسب با ظرفیت آنها و مأموریت این مدرسه مبارکه جهت اشتغال به تربیت و تأمین مدرسین حوزه تهران از یک طرف و ضرورت تربیت اساتید فاضل و شایسته در رشته فقه و دانش های مرتبط بعنوان ستون فقرات حوزه از طرف دیگر، ضرورت تأسیس مرکزی جهت تعلیم متمرکز و ویژه دانش فقه بعنوان پیش نیاز تأمین اساتید قوی و تأثرگذار می نمایاند.

با توجه به مقدمات بیان شده، مرکز فقهی عالم آل محمد علیهم السلام در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردید و بحمدلله در سال تحصیلی جدید(۱۴۰۰ ۹۹) گروه چهارم از فقه آموزان در این مرکز مشغول به تحصیل شده اند.

اهداف

۱- شناخت استدلالی و عمیق مسائل فقهی و اصولی، و آشنائی با روشهای استنباط فقهی؛

۲- شناخت منابع، متون و آشنائی با تاریخ و ادوار فقه و اصول و مکاتب مختلف فقهی؛

۳- شناخت پیش نیازهای ضروری در فرایند استنباط فقهی؛ مانند آیات الاحکام، رجال، درایه؛

۴- ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینه فقه و اصول؛

۵- زمینه سازی جهت تأمین اساتید فقه و اصول مدارس علمیه تهران؛

۶- تربیت طلاب مستعد جهت شرکت در سطوح بالاتر؛

۷- تلاش در جهت تولید علم در عرضه فقه و فقاهت ناظر به مسائل جدید جامعه و گامنهادن برای شناخت موضوعات و حل مسائل فقهی نظام اسلامی.

 

سیاست ها و رؤوس برنامه ها

۱- اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب؛

۲- تقویت تعبد و تعهد دینی و ترویج روحیه مسئولیتشناسی و مسئولیتپذیری؛

۳- تاکید بر حفظ نشاط و سلامت روحی و جسمی طلبه؛

۴- تأکید بر ضرورت آشنائی طلاب با متون فقهی و اصولی؛ و توانمندسازی جهت استفاده از تراث علمی؛

۵- آشنا کردن با مسائل مورد نیاز فقهی، حقوقی روز و نقش فقه در پاسخگوئی به آن و ایجاد دغدغه علمی، پژوهشی؛

۶- اهتمام به شکوفاسازی روحیه پژوهش و خودباوری در عرصههای تولید علم؛

۷- تأکید بر بهرهگیری از روش های کارآمد علمی، پژوهشی ضمن حفظ سنتهای حوزوی؛

۸- آشنا سازی طلاب با ابزار بروز علمی، پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای نوین و کارآمد آن؛

۹- شناسائی، حمایت و هدایت علمی طلاب مستعد؛

۱۰- اهتمام به هماهنگی برنامه های مرکز فقهی با برنامههای جاری آموزش در حوزه ها؛

۱۱- تأکید بر استفاده حداکثری از تعطیلات حوزوی؛

۱۲- اهتمام به تقویت روحیه مطالعه و تأمین بخشی از نیازهای علمی طلبه با آن؛

۱۳- شناخت و ایجاد ارتباط با مؤسسات، منشورات و شخصیت های علمی و روحیه رصد کردن مرزهای دانش.

 

ویژگی ها و مزایا

۱- برخورداری از نظام علمی منسجم جهت هدایت علمی با رویکرد جبران خلأهای موجود؛

۲- بهرمندی از اساتید شایسته و ممتاز جهت تدریس و مشاوره علمی؛

۳- ارائه مشاورههای علمی روشمند و نظارت بر روند تحصیلی طلاب؛

۴- ارائه امکانات سخت افزاری علمی نظیر کتابخانه تخصصی، سایت رایانه ای و…؛

۵- پرداخت کمک هزینه تحصیلی؛

۶- اولویت پذیرش در مرکز تربیت مدرس فقه و اصول تهران.

 

شرایط پذیرش

۱- برخورداری از استعداد و علاقهی تحصیل و پژوهش متمرکز در علم فقه و اصول؛

۲- اتمام پایه ششم حوزه یا پایان دوره سفیران هدایت تا ابتدای سال تحصیلی آینده؛

۳- داشتن صلاحیت عمومی و اخلاقی؛

۴- تعهد به اشتغال تحصیلی تمام وقت؛

۵- تعهد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی؛

۶- کسب امتیاز لازم در مصاحبه علمی و انگیزشی.

 

سیاست های آموزشی و پژوهشی

نظام آموزشی این مرکز منطبق با برنامه های آموزشی حوزه و با محوریت کتابهای رائج در سطوح عالیه و با تمرکز و توجه به نکات ذیل می باشد:

۱- ایجاد مهارت فهم متون علمی فقهی و اصولی متناسب با سطوح آموزشی؛

۲- ایجاد فضای آموزش فعال و مشارکت هم افزاء طلاب در کلاسهای درس و مشاوره علمی؛

۳- افزایش روزهای آموزش و به حداقل رساندن تعطیلات برای استفاده حداکثری از فرصتها؛

۴- تأکید بر سنتهای علمی اصیل حوزوی مانند مباحثه، تقریر و…؛

۵- توجه ویژه به ایجاد یا تقویت روحیه پژوهش و مهارتهای مرتبط با پژوهشگری؛

۶- تأکید بر انجام پژوهشهای خرد و حداقل یک پژوهش در قالب نگارش مقاله علمی در سال؛

۷- آشنا کردن طلاب با عرصههای جدید و نیازمند تولید در حوزه فقه و دانشهای مرتبط.

 

 

مواد مصاحبه علمی

۱ – ادبیات عرب؛

۲ – منطق؛

۳ – اصول فقه مرحوم مظفر:فقط مباحث زیر:

المقدمه :الوضع، الاستعمال، الحقیقه الشرعیه

المقصد الاول (مباحث الالفاظ) :

الباب الاول: المشتق

الباب الرابع: مفهوم الشرط  و دلاله الاقتضاء و التنبیه و الاشاره

الباب الخامس: العام و الخاص

الباب السادس: المطلق و المقید

المقصد الثانی: (الملازمات العقلیه):

الباب الاول: المستقلات العقلیه

الباب الثانی: الاجزاء و اجتماع الامر و النهی

المقصد الثالث: (مباحث الحجه):

المقدمه:اقسام الظن و تصحیح جعل الاماره(الطریقه و السببیه و المصلحه السلوکیه)

الباب الثانی: ادله حجیه الخبر الواحد

الباب الخامس: حجیه الظواهر

الباب التاسع: التعادل و التراجیح

المقصد الرابع: الاستصحاب

 

۴ – فقه (الروضه البهیه) فقط کتب زیر:

کتاب الصوم

کتاب الخمس

کتاب المتاجر

کتاب الاجاره

کتاب الطلاق و الخلع و المباراه

کتاب احیاء الموات