AxMatn-ThaqalainSite-592

 

در«مصنف ابن ابی شیبه»  آمده است، «شداد» یکی از غلامان معاویه که ذهبی و عسقلانی او را در زمره روات ثقه بر می شمارند، همراه با جماعتی به امیرالمومنین علیه السلام فحش و ناسزا دادند؛ این در حالی است که «احمدبن حنبل»  همین روایت را با همین سند نقل می کند که در آن عبارت فحاشی شداد حذف شده است، و بدین ترتیب کوشیده است بغض او نسبت به حضرت علی علیه السلام را کتمان سازد.

پ ن: «شعیب ارنووط» سلفی برجسته سند این روایت را صحیح می داند.