AxMatn-ThaqalainSite-410

 

«قرطبی» مفسر بزرگ اهل سنت، پس از اشاره به ماجرای سخن گفتن پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم با کفاری که در جنگ بدر هلاکت رسیدند، در تفسیر مشهور خود  می نویسد:

از این موضوع که مردگان صدای پای تشییع کنندگان را می شنوند ، و به سبب این که اگر مرده نمی‌شنید به او سلام داده نمی‌شد، فهمیده می شود که مردگان می‌شنوند!