AxMatn-ThaqalainSite-400

 

آثار دروغ «ابن تیمیه» خوش باورانی مثل «بن عثیمین» را فریب داده است و ایشان بدون تحقیق  در جوامع شیعی، ادعا می کنند شیعیان هرگز نماز جماعت بر پا  نمی کنند؛ چرا که معتقدند تنها می توان پشت معصوم نماز را  به جماعت خواند!!

پ ن: ای کاش امثال« بن عثیمین» به جای تقلید کور کورانه، کمی اطراف خود را نگاه می کرد.