AxMatn-ThaqalainSite-604

 

«بن باز» مفتی اعظم عربستان سعودی در مقدمه کتابی که با عنوان «ادله حرکت خورشید و سکون زمین» نوشته، خاطر نشان می شود: من در ردّ دیدگاهی که بین اکثر مردم شایع است و می گویند «خورشید ثابت است و زمین به دور آن می چرخد»، قبلا مقاله ای نوشتم که متضمن انکار این نظریه، بیان وقاحت و زشتی آن و ذکر ادله روائی و دلائل حسی بطلان آن بود و در آن مقاله توضیح دادم که عقیده و باور به اینکه «خورشید ثابت است نه در حال چرخش» کفر و گمراهی است.