AxMatn-ThaqalainSite-692

 

در صحیح بخاری از «ابن عباس» روایت شده است:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دقایق پایانی عمر مبارکشان فرمودند: برایم کتابی بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید، پس «عمر بن خطاب» گفت: «درد بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غلبه کرده است و هذیان می گوید؛ برای ما کتاب خدا بس است».

پس میان اصحاب نزاع شد به سبب این اختلاف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  فرمودند: برخیزید و از نزد من دور شوید(قوموا عنّی)!!!