Ax&Matn-ThaqalainSite (35)

 

 حضور خلیفه اول در تشییع حضرت زهرا سلام الله علیها؟!

با توجه به روایات معتبری که عدم حضور خلیفه اول را در تشییع و نماز بر زهرای مرضیه تصریح کرده اند، برخی مانند عبدالله بن محمد قدامی، چاره ای جز دروغ گویی ندیدند و خلیفه را از تشییع کنندگان ذکر کردند. عالم برجسته، ذهبی در کتاب میزان الإعتدال ج ۴ ص ۱۸۰، حضور خلیفه را در این تشییع، از جعلیات عبدالله بن محمد می داند.