AxMatn-ThaqalainSite (101)

 

معاویه برای ایجاد انحراف در جامعه تلاش می‌کرد تا بعضی از حقایق را با برخی از اکاذیب مخلوط کند و به این شیوه تفکرات انحرافی خود را به عنوان فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردم بقبولاند.

او برای تحریم متعه حج (و ایجاد استناد برای فتوای خلیفه دوم) چنین کرد.

ابتدا از مردم گواهی گرفت: آیا رسول خدا درباره پوشیدن لباس طلا، نوشیدن در ظرف نقره و… نهی نفرمود؟ مردم گفتند: «بلی نهی فرمود!».

سپس گفت آیا به یاد می آورید که ایشان از جمع بین عمره و حج نهی کرد؟ مردم گفتند: « نه به یاد نمی‌آوریم!» سپس گفت: این نیز با همان‌هاست!

پ‌ن: سلفی مشهور«شعیب الأرنؤوط»، روایت این خاطره سازی را معتبر می‌شمارد.