AxMatn-ThaqalainSite-628

 

«شیخ محمد یوسف بِنّوری»  از عالمان برجسته و معاصرحنفی درباره اقدامات متعصبانه و به دور از انصاف «ابن حجر عسقلانی» می نویسد:

از موارد حیرت انگیزی که انسان از دیدن آن به شگفت می آید، آن است که ابن حجر عسقلانی در جایی که راوی به نفع آنهاست، او را بالا می برد و در جای دیگر که همان راوی به ضرر آنهاست، مقام و منزلتش را پایین می آورد.