AxMatn-ThaqalainSite-330

 

« قرطبی» در تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» که یکی از تفاسیر معروف و مورد اقبال علمای اهل سنت است مدعی می شود:

«حدیث غدیر  نه تنها متواتر نیست بلکه در صحت آن اختلاف است»!!

در حالی که بسیاری از بزرگان اهل سنت از جمله «سیوطی» نه تنها بر صحت حدیث غدیر، بلکه بر تواتر آن  از  ۲۲ صحابی تاکید می کنند.

پ ن: برای مشاهده تصویر سند، به سند شماره ۲۵۱ رجوع شود.