برای دریافت جزوه این جلسه به صورت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

 

Shahriyari-13971018-Khoms-Thaqalain_IR (1) Shahriyari-13971018-Khoms-Thaqalain_IR (2) Shahriyari-13971018-Khoms-Thaqalain_IR (3)