AxMatn-ThaqalainSite-411

 

یکی از اسناد معتبری که در کتب اهل سنت به آن اذعان شده است، بحث پشیمانی خلیفه اول از هجوم به خانه فاطمهسلام الله علیها می باشدکه«ضیاء مقدسی» در «الاحادیث المختاره» آن را به طور کامل نقل کرده و معتبر دانسته است؛ این در حالی است که «ابن زنجویه» روایتی را در کتاب «الاموال»  نقل می کند که با حذف ماجرای پشیمانی و استفاده از عبارت «فعلت کذا و کذا» ، اقدام به تحریف و نامعلوم جلوه دادن دلیل پشیمانی کرده  است تا بدین وسیله از خلیفه اول دفاع کند.