AxMatn-ThaqalainSite-361

 

«مسلم بن حجاج» درکتاب معروف خود «صحیح مسلم» پس از نقل ماجرای قهر حضرت زهرا سلام الله علیها که بخاری نیزآن را  نقل کرده است، می نویسد:

«فاطمه سلام الله علیها مدتی پس از قهر با خلیفه از دنیا رفت، [و تا آن زمان] هرگز با  او صحبت نکرد و شبانه توسط همسرش علی بن ابیطالب علیه السلام دفن شد و ابوبکر از این دفن شبانه مطلع نگردید و علی علیه السلام  بر او نماز خواند».