AxMatn-ThaqalainSite-517

 

«احمد صدیق غُماری» محدث سرشناس اهل سنت در نقد به «ذهبی» که امام صادق علیه السلام و برخی بزرگان را در کنار متهمان به کذب و ضعف حدیث آورده می گوید:

«ذهبی در ابتدای کتاب گفته از آوردن امامان و بزرگانی که پیروان زیادی دارند، اجتناب می کند اما اسم امام صادق علیه السلام و … را ذکر کرده است. آیا  ایشان امام نبودند و پیروانی نداشتند؟ بلکه هزاران هزار نفر از زیدیه و امامیه  درهر عصر پیرو امام صادق علیه السلام و زید و … بوده اند؛  بالاتر که بر جلالت، امامت، اعتقاد مردم به آنها و تبرک به آثارشان اجماع کرده اند. خداوند چهره نواصب را زشت گرداند»!