AxMatn-ThaqalainSite-597

 

بسیاری از علمای رجالی اهل سنت از جمله یحیی بن معین،  ابن حزم، عسقلانی، ابن عدی و مُغلَطای،  «اسماعیل بن أبی أُوَیس» را فردی کذاب و دروغگو خوانده اند و او را جاعل حدیث دانسته اند؛ این در حالی است که او یکی از مهم ترین مشایخ «بخاری» می باشد و بیش از ۲۰۰ روایت از او در «صحیح بخاری» ذکر شده است که خدشه عظیمی بر صحت این کتاب وارد می کند.